Mašine za plastifikaciju
Mašine za plastifikaciju
Ručna i automatska mašina za plastificiranje metala, drveta, keramike, stakla, gline i gipsa putem nanošenja plastike u prahu. Elektrostatičkim puder sistemom vrši se nanošenje tankog plastičnog filma na predmet koji ga štiti od niza hemijskih, atmosferskih i mehaničkih uticaja.
Peći za polimerizaciju
Peći za polimerizaciju
Peći za polimerizaciju (pečenje) nanešene plastike u prahu proizvode se u vise dimenzija i oblika. Peći su na električnu energiju različite instalisane snage sa posebno ugradjenim orebrenim elektrogrejačima, digitalnim termoregulatorom i tajmerom za tačnu kontrolu zadate temperature.
Kabine za nanošenje praha
Kabine za nanošenje praha
Kabine za nanošenje praha sa suvim filterima i turbinskim ventilatorom na usisu namenjene su za sakupljanje rasutog i otpalog praha pri plastifikaciji predmeta gde sav rasuti i otpali prah se prikuplja na površini postavljenih filtera radi što čistijeg radnog prostora i okoline.
Sistemi za odmašćivanje
Sistemi za odmašćivanje
Sistemi služe za odmašćivanje i tretiranje predmeta pre plastifikacije. Proizvodimo ih sa plastičnim kadama u metalnim konstrukcijama raznih dimenzija po zahtevu naručioca.
Mogu biti i automatske linije postavljene u nizu sa mašinama za kompletnu plastifikaciju.
LED Reflektori
LED Reflektori
Pokretne kamera glave
Pokretne kamera glave
Kranovi
Kranovi
Kamera slajder
Kamera slajder
Specijani nosači
Specijani nosači

Contact UsMapa

Address and phones

adresa:

Maksima Gorkog 13
26204 Opovo, Srbija

telefoni:

Tel: +381 (0)13 681 811
Mob: +381 (0)63 311 484
Fax: +381 (0)13 681 811